Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2008. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 15 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2008.

Ειδικότερα, στο 53,7999% από 38,795% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου στο μετοχικό κεφάλαιο της AXON Συμμετοχών στις 21/1/2008, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών. Σημειώνεται ότι από το εν λόγω ποσοστό, 22,8831% κατέχει άμεσα ο κ. Λιακουνάκος, ενώ η έμμεση συμμετοχή του μέσω ελεγχόμενων εταιριών και συγγενικών προσώπων ανέρχεται στο 30,9168%.

Η έμμεση συμμετοχή του κ. Λιακουνάκου προέρχεται μέσω της κ. Αναστασίας Κατσαρού (0,0507%), μέσω της ΑΧΟΝ Εμπορική Βιομηχανική και Εκτυπωτική Α.Ε. (5,4287%), μέσω της ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. (16,4969%), μέσω της ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (0,1787%), μέσω της Α.Β.Υ.Τ Α.Ε. (0,9805%), μέσω της ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. (0,5995%), μέσω της BYRON INC (0,3579%), μέσω της EUROMEDICA Α.Ε. (ίδιες μετοχές) (6,2940%) και της ΑΧΟΝ Συμμετοχών Α.Ε. (ίδιες μετοχές) (0,5300%).

Την ίδια ημερομηνία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στην AXON Συμμετοχών μειώθηκε κάτω του 5% από 9,106% που ήταν προηγουμένως, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών.

Επίσης, στις 25/1/2008 η εταιρία Sea Star Capital Plc μηδένισε το ποσοστό που κατείχε στις Μινωικές Γραμμές, ενώ την ίδια ημερομηνία η Atlantica Spa Di Navigazione απέκτησε ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Εν τω μεταξύ, στις 24/1/2008 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Millennium Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΛ, κατήλθε στο 8,85% από 11,22% προηγουμένως λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών.

Επίσης, στις 22/1/2008 η The Royal Bank of Scotland γνωστοποίησε ότι κατέχει, ως hedging σε σχέση με εταιρικό της πελάτη και δεν αποτελούν ιδιοκτησία της, μετοχές ποσοστού 6,49% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ.

Ακόμη, στο 4,930% από 5,040% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχή της JP Morgan Chase & Co. στο μετοχικό κεφάλαιο της Σιδενόρ, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 21/1/2008.

Στο 9,904% από 10% προηγουμένως διαμορφώθηκε επίσης στις 17/1/2008 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου των ΕΛΤΑ, που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας λόγω stock options.

Επιπλέον, στο 40,233% από 36,044% ανήλθε το ποσοστό του κ. Δημήτριου Βαράγκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Βαράγκης, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 21/1/2008.

Στο 10,02% από 9,970% προηγουμένως, αυξήθηκε επίσης το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Κρεμμύδα στο μετοχικό κεφάλαιο της Γενικής Εμπορίου, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 22/1/2008.

Την ίδια ημερομηνία, ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης προχώρησε στην αγορά μετοχών της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα το ποσοστό του στην εταιρία να ανέλθει στο 23,070% από 23,060% που ήταν προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, στο 4,990% από 5,061% διαμορφώθηκε το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Λάμψα η BNP Paribas για λογαριασμό διαφόρων ιδιωτών πελατών της.

Επίσης, στο 5,028% ανήλθε το ποσοστό του κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Σάνυο Ελλάς, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 22/1/2008.

Ακόμη, στο 84,2826% από 81,2536% αυξήθηκε το ποσοστό της Alpha Bank στην Alpha Αστικά Ακίνητα, έπειτα από την απόκτηση μετοχών στις 23/1/2008.

Επιπλέον, στις 22/1/2008 η Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου προχώρησε στην αγορά μετοχών της εταιρίας SATO, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην δεύτερη να διαμορφωθεί στο 5,080%.

Στο 88,694% από 88,6863% αυξήθηκε επίσης το ποσοστό που κατέχει η Αλλατίνη στο μετοχικό κεφάλαιο της Κατσέλης, έπειτα από αγορά μετοχών στις 25/1/2008.

Τέλος, στο 46,02% από 49,130% κατήλθε στις 3/1/2008 η συμμετοχή της Brunswick Holding Hellas στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Πραξιτέλειο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v