Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2017.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών.

Αναλυτικά, στην ΕΧΑΕ, οι ίδιες μετοχές αυξήθηκαν στο 6,75% στις 13 Φεβρουαρίου 2017.

Παράλληλα, στην Πλαστικά Κρήτης, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες µεταβολές στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας:

(α) O κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 3.292.236 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην κοινή επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗ», µε συνδικαιούχο το γιό του, Λεµπιδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών,

(β) ο κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 3.292.236 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην κοινή επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», µε συνδικαιούχο το γιό του, Λεµπιδάκη Αναστάσιο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών, και

(γ) ο κ. Λεµπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε 3.292.236 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην κοινή επενδυτική µερίδα «(ΚΕΜ) ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», µε συνδικαιούχο το γιό του, Λεµπιδάκη Απόστολο του Μιχαήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,016%, επί συνόλου 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών.

Επιπλέον, στην FHL Kυριακίδης το ποσοστό της Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρείας Συμμετοχών ανήλθε στο 80,2%.

*Ο αναλυτικός πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v