Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» οι μετοχές της ΓΕΚΕ

Στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» μεταφέρονται από αύριο οι μετοχές της ΓΕΚΕ ενώ την Τετάρτη 3 Μαρτίου θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαστικά Θράκης λόγω ακύρωσης 1.353.168 ιδίων μετοχών.

ΧΑ: Στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» οι μετοχές της ΓΕΚΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Μεταφορά των μετοχών της εταιρίας «ΓΕΚΕ A.E.»  στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», σύμφωνα με την από 01.03.2017 ανακοίνωσή της ότι η διασπορά των μετοχών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 10%.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» λόγω ακύρωσης 1.353.168 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Επίσης το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή από την εταιρεία - Μέλος «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017.

Επίσης ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή από την εταιρεία - Μέλος «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» επί των μετοχών των εταιριών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» & «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και επί των παράγωγων προϊόντων των μετοχών των εταιριών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v