Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στην κατηγορία «Χαμηλή Διασπορά» οι μετοχές της FHL Κυριακίδης

Το ΔΣ του ΧΑ αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της FHL Κυριακίδης στην Κατηγορία «Χαμηλή Διασπορά» και την αντίστοιχη παύση διαπραγμάτευσης του προϊόντος δανεισμού των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

ΧΑ: Στην κατηγορία «Χαμηλή Διασπορά» οι μετοχές της FHL Κυριακίδης

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ανακοίνωσε ότι:

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Παύση διαπραγμάτευσης των 20.231.328 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», ονομαστικής αξίας εκάστης €0,60, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017. Κατόπιν επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €6,00 σε €0,30, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 2.023.132 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30 είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Επίσης, αφού έλαβε υπόψη ότι η διασπορά των μετοχών της εταιρίας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» , σύμφωνα με την από 22.03.2017 ανακοίνωσή της, διαμορφώθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 10%, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της στην Κατηγορία «Χαμηλή Διασπορά» και την αντίστοιχη παύση διαπραγμάτευσης του προϊόντος δανεισμού των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v