Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για Πλαστικά Κρήτης

Λόγω ασυνήθιστα υψηλής προσφοράς.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για Πλαστικά Κρήτης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς παρατηρήθηκε ασυνήθιστα υψηλή προσφορά σε σχέση με την συναλλακτική δραστηριότητα των μετοχών της εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ", αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών, από την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν απειλείται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του μηχανισμού αποτελεσματικής διαμόρφωσης τιμής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v