Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στις 31/5 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 29.05.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 77.573.688 νέων κοινών μετοχών.

Νίκας: Στις 31/5 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι από την 31.05.2017, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 77.573.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.02.2017, σε συνδυασμό με την από 03.04.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 29.05.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 77.573.688 νέων κοινών μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v