ΧΑ: Τι να προσέξουν οι επενδυτές σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διαβάζοντας τη μεταβολή της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ τη Δευτέρα, υπογραμμίζει το Χρηματιστήριο, Η εισαγωγή του ΑΔΜΗΕ και η ελεύθερη διαπραγμάτευση.

ΧΑ: Τι να προσέξουν οι επενδυτές σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Με αφορμή την εταιρική πράξη στη μετοχή της ΔΕΗ και την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, το Χρηματιστήριο Αθηνών προέβη σε πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα ακόλουθα:

-τη διαχείριση της τιμής επαναδιαπραγμάτευσης της ΔEΗ μετά την εταιρική πράξη,
-τη διαχείριση των δεικτών, και
-την κατανόηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των 2 μετοχών κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Η εταιρική πράξη αφορά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔEΗ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή σε είδος στους υφιστάμενους μετόχους της, των μετοχών της προς εισαγωγή ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η απόφαση για την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔEΗ από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, λήφθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών - ανεξαρτήτως από το αν ήταν κάτοχοι μετοχών ΔEΗ μέχρι την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων της επιστροφής (record date) ή όχι.

Η τιμή εισαγωγής για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, προσδιορίστηκε βάσει νόμου σε €2,12. Αυτό σημαίνει ότι η νεο-εισαγόμενη μετοχή θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με αυτήν την θεωρητική τιμή εκκίνησης, ενώ η αγορά θα προσαρμόσει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση την τιμή με ελεύθερα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών για τις 3 πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Στην τιμή εκκίνησης της μετοχής της ΔEΗ δεν υπήρξε διοικητική παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πρακτική του ΧΑ η μη προσαρμογή τιμής μετοχής όταν δεν υφίσταται αγοραία τιμή για την αξία που επιστρέφεται – στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει πριν την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής της ΔEΗ χρηματιστηριακή τιμή για την μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Έτσι, στην περίπτωση της ΔEΗ, ως τιμή εκκίνησης για την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 λαμβάνεται η τελευταία τιμή κλεισίματος (της 14ης Ιουνίου 2017), ενώ ταυτόχρονα η αγορά δύναται να προσαρμόσει την τιμή της μετοχής της ΔEΗ χωρίς όρια ημερήσιας διακύμανσης κατά την ημέρα αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά διαμορφώνει ελεύθερα με βάση την προσφορά και τη ζήτηση τις τιμές και των 2 μετοχών, της ΔEΗ κατά την επαναδιαπραγμάτευσή της και της νέο-εισαγόμενης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διαβάζοντας τη μεταβολή της τιμής της μετοχής της ΔEΗ κατά την ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης, καθώς η μεταβολή υπολογίζεται με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος (€3,83 της 14 Ιουνίου 2017) χωρίς διοικητική παρέμβαση.

Αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης στους Δείκτες της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ, στους οποίους θα συμμετέχουν οι μετοχές και των δύο εταιρειών, με δεδομένο ότι η επίδραση της εταιρικής πράξης στις τιμές των δεικτών θα πρέπει να είναι ουδέτερη, καθώς η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΔEΗ με ανοικτά όρια διαπραγμάτευσης αντισταθμίζεται από την προσθήκη των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στη σύνθεση των δεικτών, συνεπάγεται μη προσαρμογή του διαιρέτη (Divisor) των δεικτών. 

Σταθάκης: Τα οφέλη από την εισαγωγή του ΑΔΜΗΕ στο ΧΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η τελετή υποδοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που αποτελεί βασικό μέτοχο του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51%.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρία δημόσιου χαρακτήρα που εισάγεται μετά από έντεκα χρόνια στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Κύρια Αγορά θα γίνει τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Υπουργός αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Πρώτον. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους επενδυτές να συμμετέχουν στον ΑΔΜΗΕ, για να ενισχύσουν το νέο, φιλόδοξο, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του, που περιλαμβάνει σημαντικά έργα διασύνδεσης, εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Δεύτερον. Οι μέτοχοι της ΔEΗ αποκτούν μετοχές στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Τρίτον. Ανοίγει μία ακόμη εταιρία στο επενδυτικό κοινό.

Η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Σταθάκης, επέλεξε να διατηρήσει τον δημόσιο έλεγχο στο ρυθμιζόμενο μονοπώλιο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, καθώς αποτελεί εθνικής σημασίας κεφάλαιο για την Ελλάδα, με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η σημερινή εκδήλωση υπογραμμίζει το άνοιγμα της χώρας σε στρατηγικές ξένες επενδύσεις και στον τομέα της ενέργειας, η οποία εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή φάση, στο πλαίσιο των νέων δεδομένων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στόχος μας, κατέληξε ο Υπουργός, είναι η Ελλάδα να αποτελέσει ισχυρό παίκτη στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος του ΧΑ Σωκράτης Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι η πτώση που θα σημειωθεί τη Δευτέρα στη μετοχή της ΔEΗ δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και οι επενδυτές καλό θα είναι να κοιτάξουν τις αξίες και των δυο εταιριών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή συνεδρίαση ιστορική λόγω της απόφασης του Eurogroup. 

Ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δήλωσε: «Η εισαγωγή των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μέρος του σχεδίου για την διατήρηση του ΑΔΜΗΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει νομοθεσίας για συμμετοχή που δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Αντανακλά, ακόμα, τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, με έμφαση στην ανεξαρτησία και τις προοπτικές της εταιρείας για επενδύσεις. Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του ΑΔΜΗΕ, που δεν είναι άλλη από την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημείωσε: «Αν και μέχρι πριν λίγες ημέρες μοναδικός μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ήταν η ΔΕΗ, από τη Δευτέρα μέτοχοί της θα είναι το σύνολο των υφιστάμενων μετόχων της. Κατά τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται, πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΔΜΗΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και ταυτόχρονα η δημιουργία ευρύτατης διασποράς για τις μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, γεγονός που εκ των πραγμάτων, θα έχει θετικές επιπτώσεις στη δευτερογενή διαπραγμάτευση των μετοχών της. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μερίμνησε ώστε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ομολογουμένως πιο σύνθετη από τις συνήθεις αρχικές εισαγωγές στο Χρηματιστήριο, να παρασχεθεί η μέγιστη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό με την έγκριση του περιεχομένου του σχετικού ενημερωτικού δελτίου».

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v