Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Ειδικός διαπραγματευτής η MERIT ΧΑΕΠΕΥ

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Byte: Ειδικός διαπραγματευτής η MERIT ΧΑΕΠΕΥ

Η εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι από 3/08/2017 συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. Η εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία με τους εξής βασικούς όρους :

1. Η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.». Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v