Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 6/11 η αποκοπή του δικαιώματος στην ΑΜΚ των Ευρωσύμβουλοι & Κέκροπα

Την Τετάρτη 8/11 ξεκινά η διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «QUEST» με νέα ονομαστική αξία €0,68 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,34 ανά μετοχή.

ΧΑ: Στις 6/11 η αποκοπή του δικαιώματος στην ΑΜΚ των Ευρωσύμβουλοι & Κέκροπα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (ISIN:GRS439003005), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 8.623.225 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (ISIN:GRS070003009), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,37. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 6.601.378 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» (ISIN: GRS387503006) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,60 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,10 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN:GRS310003009) λόγω ακύρωσης 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN: GRS310003009) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,68 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,34 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v