ΧΑ: Στο 65% το ποσοστό των ξένων τον Οκτώβριο

Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €0,91 δισ. τον Οκτώβριο, μειωμένη κατά 40,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οι ενεργές μερίδες των επενδυτών ανήλθαν στις 14,35 χιλιάδες, έναντι 17,52 χιλιάδες. Στα 40,8 δισ. η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου.

ΧΑ: Στο 65% το ποσοστό των ξένων τον Οκτώβριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Οκτωβρίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2017.

Τον Οκτώβριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,80 δισ., αυξημένη κατά 0,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,2%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,0% έναντι 64,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.660,07 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,4% έναντι 62,2% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,3%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €0,91 δισ. (μειωμένη κατά 40,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 0,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 912.162.491 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 47,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.728.345.954 τεμάχια) και μείωση 7,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (986.641.222 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 14,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 17,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 566 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 590 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 0,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2017 έφτασε τα €912,51 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 40,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.524,74 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €911,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 0,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2017 ήταν €41,48 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€72,61 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€45,58 εκατ.).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2017 ανήλθε στις 14.351 έναντι 17.524 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 12.217).

Τον Οκτώβριο 2017 δημιουργήθηκαν 566 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 590 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €40,80 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €40,77 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €36,09 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 13,0%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Οκτώβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €1,84 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€31,93 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,91 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,37 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,26 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€24,02 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€17,06 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,59 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,64 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €1,99 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,44 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,01 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,47 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,39 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€11,63 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,25 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 13,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus