ΧΑ: Καθαροί πωλητές τον Νοέμβριο οι ξένοι

Η μείωση της συμμετοχής των ξένων, οι αγορές από Ελληνες και ο «ζημιάρικος» Νοέμβριος για την αγορά. Με αξία έως 3.000 ευρώ το 83,57% των χαρτοφυλακίων στο ΧΑ. Ποια μετοχή «σπάει τα κοντέρ» στο 11μηνο.

ΧΑ: Καθαροί πωλητές τον Νοέμβριο οι ξένοι

"Ζημιάρης" αποδείχθηκε ο Νοέμβριος για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε μηνιαίες απώλειες 2,52% και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών απώλειες 5,32%.

Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης σημείωνε κέρδη 15% και ο Τραπεζικός δείκτης απώλειες 11,75%. Μετοχή του χρηματιστηριακού 11μηνου, με τις γνωστές ελάχιστες συναλλαγές, η Euromedica, με απόδοση 1871,43% (!)

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Τον Νοέμβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €45,68 εκατ. (τον Οκτώβριο είχαν εμφανίσει εισροές της τάξης των €1,84 εκατ.). Οι έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €45,66 εκατ. (τον Οκτώβριο ήταν πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €1,99 εκατ.).

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του Νοεμβρίου υπολογίστηκε στα €40,17 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €40,80 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ποσοστιαίες απώλειες στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., κατά τον Νοέμβριο, είναι εμφανώς μικρότερες από τις απώλειες του Γενικού Δείκτη, κατά το ίδιο διάστημα, λόγω της καλύτερης συμπεριφοράς των μη τραπεζικών blue chips.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε στο 64,8% στις 30/11, έναντι 65,0% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,3%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. η συμμετοχή των ξένων ανήλθε σε 62,3%, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Οι έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., το ίδιο ποσοστό με τον Οκτώβριο και έναντι του 37,7% που κατείχαν τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Νοεμβρίου έφτασε τα €1.116,70 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €912,51 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 57,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55% τον προηγούμενο μήνα).

Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) πραγματοποίησαν το 17,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.556, έναντι 14.351 κατά τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών μερίδων διαμορφώθηκε στις 707, από 652 τον Οκτώβριο, 834 τον Σεπτέμβριο και 625 τον Αύγουστο.

Τον Νοέμβριο δημιουργήθηκαν 595 νέες μερίδες επενδυτών, έναντι 566 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Από τις 595 νέες μερίδες οι 418 αφορούσαν Ελληνες (408 Φυσικά Πρόσωπα και 10 Νομικά Πρόσωπα) και οι 177 ξένους (33 Φυσικά Πρόσωπα και 144 Νομικά Πρόσωπα).

Απενεργοποιήθηκαν 199 Μερίδες.

Το 71,13% των Μερίδων είχε 1 χειριστή, το 19,71% 2 χειριστές, το 5,76% 3 χειριστές, ενώ το 3,4% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 44,89%.

Από 2 - 5 μετοχές στο 43,01%.

Από 6 - 10 μετοχές στο 8,64% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 3,46%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ είναι στο 83,57% του συνόλου. Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,83% του συνόλου. Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ μείωσαν το ποσοστό τους στο 0,41% (ένδειξη ότι η υποχώρηση συμπεριέλαβε και τους «μεγάλους παίκτες»), έναντι 0,42% τον Οκτώβριο, 0,41% στο τέλος Σεπτεμβρίου και 0,44% στο τέλος Αυγούστου.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus