Από 21/12 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Forthnet από την ΑΜΚ

Την Πέμπτη 21/12 ξεκινά η διαπραγμάτευσης των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet. Την ίδια μέρα παύει η διαπραγμάτευσης των 41.068.800 μετοχών της Πλαστικά Θράκης λόγω reverse split.

Από 21/12 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Forthnet από την ΑΜΚ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Forthnet A.E.», σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων ομολογιών.

Παύση διαπραγμάτευσης των 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.», ονομαστικής αξίας εκάστης €0,42, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 27.379.200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,63. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 27.379.200 νέων μετοχών είναι η Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.488.912 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Audiovisual» , σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.519.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες», σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής 56.761 ομολογιών.
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης», με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,41 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,225 ανά μετοχή, κατόπιν της αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v