ΧΑ: Πόσα κεφάλαια έριξαν οι ξένοι τον Δεκέμβριο

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τις εισροές κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά. Οι κινήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτών. Πώς κατανέμονται τα χαρτοφυλάκια και ποια μηνύματα στέλνει η κεφαλαιοποίηση. Η εικόνα που δίνει ο όγκος συναλλαγών.

ΧΑ: Πόσα κεφάλαια έριξαν οι ξένοι τον Δεκέμβριο

Μετά τον «ζημιάρη» Νοέμβριο, ο Δεκέμβριος και λόγω του παραδοσιακού «window dressing», αποδείχθηκε μήνας με θετική μεταβολή, δίνοντας κέρδη 8,4% στον Γενικό Δείκτη και κέρδη 18,48% στον δείκτη των Τραπεζών. Σε επίπεδο έτους, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 24,66%, ενώ ο τραπεζικός ενισχύθηκε 4,56%. 

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία του 2017

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., κατά το 2017 σημειώθηκε αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. κατά 10,8%, σε σχέση με το 2016. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 24,66% το 2017 και η μικρότερη αύξηση της κεφαλαιοποίησης οφείλεται στην υποαπόδοση του τραπεζικού κλάδου.

Καταγράφονται εισροές κεφαλαίων ύψους €286,03 εκατ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2017, έναντι €913,00 εκατ. το 2016, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 68,7%. Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση της τάξεως του 3,4% της συμμετοχής των αλλοδαπών επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς.

Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 63,5% στις 29/12/2017, από 61,4% στις 30/12/2016 -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 66,4% στις 29/12/2017, από 64,3% στις 30/12/2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,3%.

Η συνολική αξία συναλλαγών ήταν €14,76 δισ., έναντι €15,06 δισ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 1,9%. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα €58,81 εκατ., έναντι €60,46 εκατ. το 2016, με πτώση 2,7%.

Ενδιαφέρον σημειώθηκε στα εταιρικά ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης που υπήρξε στην κατηγορία αυτή, κυρίως με την εισαγωγή νέων τίτλων σταθερού εισοδήματος. Η συνολική αξία των διακανονισμένων συναλλαγών ανήλθε στα €138,41 εκατ.

Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο

Ξεκινώντας από τις «επιδόσεις» του Δεκεμβρίου και σύμφωνα με το «AXIANUMBERS», οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Τον Δεκέμβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των €72,66 εκατ. (τον Νοέμβριο είχαν εμφανίσει εκροές της τάξης των €45,68 εκατ.). Οι Έλληνες εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €72,62 εκατ., έναντι εισροών €45,66 εκατ. τον Νοέμβριο, ένδειξη ότι οι εγχώριοι επενδυτές μπορεί να τράβηξαν λεφτά για να πληρώσουν υποχρεώσεις.

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος του Δεκέμβρη υπολογίστηκε στα €43,54 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν €40,17 δισ., σημειώθηκε αύξηση 8,4%, όση ακριβώς ήταν και αυτή του Γενικού Δείκτη.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου έφτασε τα €1.352,23 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 21,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν €1.116,70 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο πραγματοποίησαν το 64,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,3% τον προηγούμενο μήνα).

Οι Ελληνες ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Δεκέμβριο πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα το 17,6% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων, τον Δεκέμβριο, ανήλθε στις 16.965, έναντι 15.556 κατά τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών μερίδων διαμορφώθηκε στις 893 (το υψηλότερο νούμερο του τελευταίου 5μήνου), από 707 τον Νοέμβριο, 652 τον Οκτώβριο, 834 τον Σεπτέμβριο και 625 τον Αύγουστο.

Τον Δεκέμβριο δημιουργήθηκαν 588 νέες Μερίδες, έναντι 595 νέων Μερίδων τον προηγούμενο μήνα. Από αυτές, οι 416 αφορούσαν Ελληνες (403 Φυσικά Πρόσωπα και 13 Νομικά Πρόσωπα) και οι 172 ξένους (51 φυσικά πρόσωπα και 121 νομικά πρόσωπα).

Απενεργοποιήθηκαν 82 μερίδες, που είναι χαμηλό 5ετίας, καθώς χαμηλότερο νούμερο απενεργοποιήσεων είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2012 (52 Μερίδες).

Το 71,15% των μερίδων είχε 1 χειριστή, το 19,70% 2 χειριστές, το 5,76% 3 χειριστές, ενώ το 3,4% των μερίδων είχε περισσότερους από 3 χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 49,84%. Από 2 - 5 μετοχές στο 39,75%. Από 6 - 10 μετοχές στο 7,48% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,95%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ στο 82,73% του συνόλου. Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,38% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ αύξησαν το ποσοστό τους στο 0,44% (ένδειξη ότι η άνοδος συμπεριέλαβε και τους «μεγάλους παίκτες»), έναντι 0,41% τον Νοέμβριο, 0,42% τον Οκτώβριο, 0,41% στο τέλος Σεπτεμβρίου και 0,44% στο τέλος Αυγούστου.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus