Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 7 Μαίου 2018.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών.

Αναλυτικά, στις 30 Απριλίου, το ποσοστό της Alpha Bank στην Κέκροψ ανήλθε στο 6,688% ενώ η συμμετοχή του Σταύρου Ψυχάρη μηδενίστηκε.

Αντίστοιχα, στην Τζιρακιάν Profil, το ποσοστό της Κ.Ε.Μ. (Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) Τζιρακιάν Άρις- Τζιρακιάν Ανους διαμορφώθηκε στο 2,01%, η συμμετοχή της Κ.Ε.Μ. Τζιρακιάν Μάιντα-Κεβορκιάν Ερήνη ανήλθε στο 14,75% και το ποσοστό της Τζιρακιάν Ανους διαμορφώθηκε στο 15,11%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v