Οι φετινοί «πρωταθλητές» στα Αμοιβαία Κεφάλαια

«Με το δεξί» ξεκίνησε και το 2018 για τους μεριδιούχους, καθώς από την αρχή του έτους, η πλειονότητα των Αμοιβαίων σημειώνει άνοδο. Οι προοπτικές, οι κίνδυνοι και οι καλύτερες αποδόσεις ανά κατηγορία.

Οι φετινοί «πρωταθλητές» στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Περιορισμένες μεταβολές από την αρχή του έτους καταγράφουν οι αποτιμήσεις στα πλείστα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς οι παρατηρούμενες θετικές ή αρνητικές αποδόσεις είναι σχετικά μικρές και πολύ πιθανόν αναστρέψιμες (είτε επί τα χείρω, είτε επί τα βελτίω) έως το τέλος του έτους.

Παρ' όλα αυτά, η πλειονότητα των Α/Κ κινείται από την αρχή του έτους (στοιχεία έως και 18 Ιουλίου) σε θετικό έδαφος, με κυριότερα χαρακτηριστικά:

• Την άνοδο των Ομολογιακών Α/Κ σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Την υποχώρηση των ελληνικών μετοχικών Α/Κ και κυρίως εκείνων που επικεντρώνονται στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνέβαλαν τόσο οι τράπεζες, όσο και η Folli Follie).
• Την αρνητική επίδοση των Α/Κ που επενδύουν στις αναπτυσσόμενες αγορές.
• Τη σχετικά καλύτερη πορεία των Α/Κ που τοποθετούνται σε δολαριακούς τίτλους, λόγω της περιορισμένης ανατίμησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ.

Μετοχικά Ελλάδας: Μόνο εννέα από τα Α/Κ της κατηγορίας σημειώνουν άνοδο, με πρώτα τα 3K Greek Value (+11,55%), Athos High Picks (+3,99%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (+3,21%) και Allianz Μετοχών Εσωτερικού (+2,21%).

Το αρνητικό πρόσημο που καταγράφει η συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως σε δύο λόγους: Πρώτον, στην υποχώρηση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ κατά περίπου 7,5%, με κάπως εντονότερη πτώση του τραπεζικού κλάδου και δεύτερον, στις απώλειες από τις τοποθετήσεις αρκετών Α/Κ σε μετοχές της Folli Follie (είτε πουλήθηκαν με ζημίες, είτε είναι αποτιμημένες σε πολύ χαμηλότερες τιμές).

Οι δύο αυτοί λόγοι ερμηνεύουν και τη σχετικά καλύτερη συμπεριφορά των Μετοχικών Α/Κ που εστιάζουν σε τίτλους της μεσαίας και της χαμηλής κεφαλαιοποίησης, έναντι εκείνων που επικεντρώνονται στα blue chips.

Ομολογιακά Ελλάδας: Για μια ακόμη χρονιά (ξεκινώντας από το 2013) η τοποθέτηση σε κρατικούς ελληνικούς τίτλους αποδεικνύεται επικερδής, με τα δεκαετή yields να έχουν υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 4%. Ωφελημένα από μια τέτοια εξέλιξη και τα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς από την αρχή του έτους έως και την 18η Ιουλίου σημείωναν θετικές αποδόσεις τα 25 από τα 30. Ξεχώρισαν μάλιστα τα: Athos Recovery (+4,64%), Eurobank I LF (+2,38%), Πειραιώς Ομολόγων (+2,37%), Alpha Ελληνικό Institutional (+2,36%) και Alpha Trust Ομολογιών (+2,23%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Χωρών: Ένας από τους λόγους υποχώρησης του Γενικού Δείκτη του ΧΑ είναι η παρατηρούμενη πτώση τιμών στο σύνολο των αναπτυσσόμενων αγορών, στις οποίες -καλώς ή κακώς- εντάσσεται και το ελληνικό χρηματιστήριο.

Έτσι, ζημίες καταγράφουν και τα εννέα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με μικρότερες αυτών να είναι: Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών (-2,80%) και MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (-3,47%).

Μετοχικά Αναπτυγμένων Χωρών: Από την αρχή του έτους έως και την 18η Ιουλίου, κέρδη κατέγραφαν τα 14 από τα 15 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερες αποδόσεις να είναι αυτές των Alpha Global Blue Chips Μετοχικό (+4,84%), MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (+3,45%) και Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών (+3,29%).

Μένοντας στις αναπτυγμένες αγορές, άνοδο σημειώνουν και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας Μετοχικά Αμερικής (Πειραιώς US +7,44%, Triton American +7,10%), ενώ αντίθετα στα Μετοχικά Ευρωζώνης άνοδο κατέγραψαν μόνο δύο από τα επτά Α/Κ της κατηγορίας (Πειραιώς Eurozone +2,84% και Triton Πανευρωπαϊκό +0,65%). Οι διαφορές απόδοσης μεταξύ των Μετοχικών Αμερικής και Ευρωζώνης (όπως και μεταξύ άλλων κατηγοριών Α/Κ) έχουν επηρεαστεί ως ένα βαθμό και από την περιορισμένη ανατίμηση που έχει σημειώσει φέτος το δολάριο έναντι του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Ομολογιακά Διεθνή: Πέραν των ελληνικών κρατικών ομολόγων, κέρδη καταγράφουν από την αρχή της φετινής χρονιάς και τα αντίστοιχα προϊόντα του εξωτερικού, συνεκτιμώντας ως παράγοντα επηρεασμού και την μικρή ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Έτσι, άνοδο σημειώνουν τα 12 από 16 Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail (+3,98%), Allianz Ομολογιών Ευρωπεριφέρειας (+3,45%) και Δήλος Δολαριακό (+2,83%).

Στα Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών ξεχώρισαν τα MetLife US Δολαριακό (+2,10%), Interamerican Δολαρίου Ομολογιακό (+1,95%) και Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων (+1,86%).

Στα Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης ξεχώρισε το Α/Κ Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων με +2,71%.

Από τις άλλες τώρα κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, ξεχώρισαν σε αποδόσεις -μεταξύ άλλων- τα Α/Κ:

• Στα μετοχικά funds of funds τα Alpha Cosmos Stars USA Μετοχικό (+9,16%) και Eurobank I LF Equity Blend (+8,86%).
• Στα μικτά funds of funds το Eurobank I LF Balanced Blend US (+6,33%).
• Στα ομολογιακά funds of funds το Πειραιώς Ομολογιακό (+2,38%).
• Στα διαχείρισης διαθεσίμων το Eurobank LF Income Plus $ Fund (+4,05%).
• Στα μετοχικά διεθνή τα Alpha Energy Μετοχικό Classic (+5,96%) και το Alpha Trust Global Leaders (+4,23%).
• Στα μικτά Α/Κ τα Πειραιώς Μικτό Διεθνές (+5,31%), Alpha Ελληνικό Μικτό Institutional (+3,55%), 3K Μικτό (+3,02%) και Alpha Global Allocation Μικτό Classic (+2,48%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus