ΧΑ: Στο 66,4% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Αύγουστο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έκλεισε στα €41,17 δισ. τον Αύγουστο, μειωμένη κατά 3,6%. Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 60,7% της αξίας συναλλαγών. Δημιουργήθηκαν 584 νέες μερίδες επενδυτών.

ΧΑ: Στο 66,4% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Αύγουστο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Αύγουστο -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,0% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,1% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2018. Τον Αύγουστο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

·         Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €41,17 δισ., μειωμένη κατά 3,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,3%.

·         Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.  

·         Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 66,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.487,27 εκατ. ευρώ ή 3,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,0% έναντι 64,1% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2%.

·         Συνολική αξία συναλλαγών €0,80 δισ. (αυξημένη κατά 45,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 11,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

·         Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 423.634.646 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (397.347.172 τεμάχια) και μείωση 36,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (671.288.140 τεμάχια).

·         Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2018 πραγματοποίησαν το 60,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

·         13,90 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 12,58 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

·         584 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 590 τον προηγούμενο μήνα).

·         Απώλειες της τάξης του 4,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2018 έφτασε τα €800,55 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 45,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €550,73 εκατ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €900,90 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 11,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2018 ήταν €36,39 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€25,03 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€40,95 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2018 ανήλθε στις 13.896 έναντι 12.584 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.742).

Τον Αύγουστο 2018 δημιουργήθηκαν 584 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 590 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €41,17 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,72 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €44,29 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 7,0%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Αύγουστο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €14,32 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€19,92 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€12,31 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€5,17 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,10 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,30 εκατ.),  ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€23,05 εκατ.), Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€3,17 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €14,33 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€12,96 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€10,13 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,75 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,34 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,59 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,66 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2018 πραγματοποίησαν το 60,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,4% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Αύγουστο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 60,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2018 πραγματοποίησαν το 15,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,9% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,0% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,1% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v