Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκδήλωση για την Εταιρική Διακυβέρνηση από CFA και ΧΑ

Οι εξωστρεφείς εισηγμένες εταιρείες που επιζητούν την θετική ανταπόκριση των επενδυτών είναι αυτές που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόνισε ο Σωκράτης Λαζαρίδης.

Εκδήλωση για την Εταιρική Διακυβέρνηση από CFA και ΧΑ

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, η «Ελληνική Ένωση CFA», σε συνεργασία με τον «Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών» διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση: Εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος των επενδυτών». Κεντρικοί ομιλητές στη εκδήλωση ήταν η κα. Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach του CFA Institute, ο κ. Richard Schreuder, Member of Corporate Disclosure Policy Committee του CFA Institute και η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέφερε ότι οι εξωστρεφείς εισηγμένες εταιρείες που επιζητούν την θετική ανταπόκριση των επενδυτών είναι αυτές που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε πως οι συνθήκες και οι πρακτικές που διαμορφώνονται παγκοσμίως δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για την αναθέρμανση των δράσεων του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), ανακοινώνοντας τη συμμετοχή και της ΕΕΤ σε αυτή την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του, ο κ. Λουκάς Δέδες, CFA, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ανάγκη να συμβάλουν και να συνεργαστούν όλα τα μέρη που συνδιαμορφώνουν την Εταιρική Διακυβέρνηση μιας εταιρείας, με στόχο να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έκανε επίσης αναφορά στους βασικούς πυλώνες των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, η συμμόρφωση με τις οποίες ενισχύει την ακεραιότητα της αγοράς και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι ομιλητές ανέδειξαν στις παρουσιάσεις τους τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εντόπισαν τις προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να υπάρχει κοινή κατανόηση των ρόλων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επενδυτές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι μέτοχοι των εταιρειών και τα διοικητικά στελέχη, έτσι ώστε να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται οι αρχές της καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι ομιλητές, αφού ανέδειξαν τις βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, επεσήμαναν τις αναγκαίες προσαρμογές που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών σε αυτό τον τομέα, όπως είναι η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της αυξημένης δημοσιοποίησης μη-χρηματοοικονομικών παραμέτρων κινδύνου, η προστασία των μετόχων μειοψηφίας και η επιπλέον πληροφόρηση τους καθώς και η σύσταση και λειτουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου και πολυμορφικού Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v