Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της ΑΕΓΕΚ

Από σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου οι μετοχές της ΑΕΓΕΚ θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της ΑΕΓΕΚ

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", από σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017 και ακολούθως της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2018.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v