Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", από σήμερα 29 Οκτωβρίου 2018, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, την 25.10.2018, σε δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2018, επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v