Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δέκα εισηγμένες που κέρδισαν την κρίση

Δέκα «μικρομεσαίες» του ΧΑ που με όπλο τις ανοδικές τους οικονομικές επιδόσεις έδωσαν κέρδη στους μετόχους ακόμη και μέσα στο πτωτικό για την εγχώρια αγορά 2018. Ποιες είναι οι διαφαινόμενες μελλοντικές προοπτικές. Αναλυτικός πίνακας.

Δέκα εισηγμένες που κέρδισαν την κρίση

To 2018 έκλεισε με το Γενικό Δείκτη του ΧΑ να καταγράφει απώλειες της τάξεως του 25% και το τρέχον χρηματιστηριακό κλίμα να προδιαγράφεται «βαρύ» για τη χρονιά που διάγει μόλις τις πρώτες ημέρες της.

Η ουσία είναι πως το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο ακολούθησε την πτώση των ξένων αναπτυσσόμενων αγορών, αλλά επιπλέον επιβαρύνθηκε και με την υποαπόδοση του τραπεζικού κλάδου.

Για το 2019 -όσο και αν πολύ συχνά οι προβλέψεις των αναλυτών διαψεύδονται στην πράξη- οι εκτιμήσεις παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικές τόσο στο εξωτερικό (ανησυχίες για χρηματιστηριακή πτώση στις ΗΠΑ, σημάδια κόπωσης στα ΑΕΠ της Ευρωζώνης και των αναδυόμενων οικονομιών), όσο και στο εσωτερικό (π.χ. κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, χαμηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης, υψηλές αποδόσεις κρατικών ομολόγων).

Παρόλα αυτά, το 2018 υπήρξαν πολλές μετοχές του ΧΑ που συνέχισαν να αποφέρουν σημαντικές αποδόσεις στους κατόχους τους, εξ’ αιτίας της μεγάλης τόνωσης των οικονομικών τους επιδόσεων (βλέπε αποτελέσματα εξαμήνου-εννεαμήνου, εκτιμήσεις διοικήσεων-αναλυτών).

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των δέκα εταιρειών που περιλαμβάνονται στον παρατιθέμενο πίνακα, οι οποίες συνδύασαν το 2018 άνοδο τόσο των οικονομικών τους επιδόσεων, όσο και των αποτιμήσεών τους στο ταμπλό του ΧΑ (σε περιπτώσεις που διανεμήθηκαν μερίσματα, οι συνολικές επιδόσεις των μετόχων είναι υψηλότερες από τις αναγραφόμενες).

Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως οι διοικήσεις έξι τουλάχιστον εξ’ αυτών των εταιρειών (PROFILE, Quest Holdings, Ικτίνος Μάρμαρα, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Πετρόπουλος και Παπουτσάνης), δηλώνουν αισιόδοξες για την μελλοντική πορεία των κερδών, ενώ η επενδυτική κοινότητα φαίνεται να εμπιστεύεται και τις προοπτικές των άλλων τεσσάρων εισηγμένων (AS Company, Flexopack, Εβροφάρμα, Μοτοδυναμική).

Οι δέκα εταιρείες

PROFILE: Η συνεχιζόμενη διεύρυνση του πελατολογίου όχι μόνο δημιουργεί πηγές διατηρήσιμων εσόδων από υπηρεσίες υποστήριξης, αλλά επιπλέον δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάληψη πρόσθετων εργασιών στην «καυτή» δραστηριότητα του παγκόσμιου fintech, στην οποία δίνει έμφαση ο εισηγμένος Όμιλος. Μετά το διψήφιο growth του 2018, νέα αύξηση κύκλου εργασιών αναμένεται και για τη φετινή οικονομική χρήση.

Quest Holdings: Στόχος του ομίλου είναι μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια ο κύκλος εργασιών να υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ (το 2018 θα κλείσει λίγο πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ) και παράλληλα η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων να αυξηθεί στο 20%, από το 10% του 2016. Και αυτά, μέσω επενδύσεων που θα υπερβούν τα 80 εκατ. ευρώ (μεταξύ άλλων, νέο κέντρο διαλογής της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, απόκτηση νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαγορές είτε σε «ομόκεντρους κύκλους» των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, είτε σε νέες δραστηριότητες).

Ικτίνος Μάρμαρα: Μετά από μια εξαιρετική διετία 2017-2018, που συνοδεύτηκε από άνοδο ζητούμενων ποσοτήτων και τιμών στις διεθνείς αγορές, όλα δείχνουν πως το 2019 θα εξελιχθεί ακόμη καλύτερα για τον εισηγμένο όμιλο. Η καλύτερη αξιοποίηση του νέου εργοστασίου και η εκμετάλλευση ενός επιπλέον λατομείου αναμένεται να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και για το 2019 βλέπει η διοίκηση της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας. Μετά την συνεχή αύξηση πωλήσεων γιαουρτιού στην ευρωπαϊκή αγορά, η εισηγμένη εταιρεία προετοιμάζει το νέο… ελντοράντο, μέσα από τις εξαγωγές παγωτού σε αλυσίδες λιανικής του εξωτερικού, με τις οποίες ήδη συνεργάζεται στο γιαούρτι.

Παπουτσάνης: Μια νέα αύξηση κύκλου εργασιών μεταξύ του 10% και του 20% αποτελεί τον πρώτο στόχο για την Παπουτσάνης για το 2019, η οποία μετά την επιστροφή στα κέρδη το 2017, κατάφερε πέρυσι να ανεβάσει δραστικά τη σχετική της επίδοση και να ευελπιστεί σε συνέχιση της τάσης για τα επόμενα χρόνια.
Διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, εξαγωγές σε σωπανόμαζα και συζητήσεις με ισχυρούς ξένους πελάτες για σύναψη συνεργασιών αποτελούν όπλα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Πετρόπουλος: Παρά τη μεγάλη άνοδο πωλήσεων που σημείωσε το 2018 ο εισηγμένος όμιλος, ο ιδρυτής του ομίλου κ. Κων/νος Πετρόπουλος έχει δηλώσει πως «μπορούμε να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών μας έως και κατά 100 εκατ. ευρώ (το 2017 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ), χωρίς νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», σημειώνοντας ότι το όραμα της εισηγμένης είναι να καταστεί σε βάθος χρόνου η μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα στον κλάδο οχημάτων, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 500 εκατ. ευρώ!
Προφανώς, τα σχέδια αυτά περνούν μέσα από την αναδιάρθρωση του ευρύτερου κλάδου των οχημάτων και την εξαγορά μεγάλων-υπερχρεωμένων ανταγωνιστικών εταιρειών.

Μοτοδυναμική: Κατά τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει καταφέρει να ανεβάσει τις οικονομικές της επιδόσεις, πράγμα που συνέβη και κατά το πρώτο μισό του 2018. Η πρόσφατη απόκτηση του 80,5% της Lion Rental (αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου ενοικίασης οχημάτων Sixt στην Ελλάδα, κίνηση που θα χρηματοδοτηθεί από δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) αντιμετωπίζεται από τη διοίκηση ως ένας ακόμη μοχλός μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εισηγμένης.

AS Company: Κατά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία ακολούθησε αμυντική στρατηγική, διασφαλίζοντας ρευστότητα, αποφεύγοντας επισφάλειες και περικόπτοντας δαπάνες. Κάποια χρόνια αργότερα, ξεκίνησε την ανάπτυξή της, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανόδου κύκλου εργασιών και κερδοφορίας. Μεταξύ των μελλοντικών μοχλών μελλοντικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να θεωρηθεί η επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Flexopack: Ο εισηγμένος όμιλος συνεχίζει να επενδύει στις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει σε Ελλάδα (Κορωπί) και εξωτερικό (Πολωνία, Αυστραλία) διεκδικώντας να διευρύνει τα μερίδιά του σε μια αυξανόμενη παγκόσμια αγορά. Η πλειονότητα των αναλυτών προβλέπει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης των αποτελεσμάτων του σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον στο βαθμό που δεν δούμε κάποια σημαντική επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών.

Εβροφάρμα: Η θρακιώτικη εταιρεία καταφέρνει κατά τα τελευταία χρόνια να ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι το ευρύτερο περιβάλλον για τις γαλακτοβιομηχανίες παρουσιάζει σειρά προκλήσεων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εβροφάρμα φαίνεται πως θα ρυθμιστούν, με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς να είναι περαιτέρω αισιόδοξοι για τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της ακριτικής εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v