Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Creta Farm

Το ΧΑ καλεί την εταιρία να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου στις λογιστικές καταστάσεις του 2018.

ΧΑ: Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Creta Farm

Οπως αναφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε σχετική ανακοίνωση, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.", κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και

β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v