ΧΑ: Δυο μήνες εκροών από τα ξένα χαρτοφυλάκια

Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 26,08% και ο Τραπεζικός δείκτης κέρδη 45,25%. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και τις επενδυτικές μερίδες.

ΧΑ: Δυο μήνες εκροών από τα ξένα χαρτοφυλάκια

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης του Απριλίου, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, με μηνιαία κέρδη 7,19% Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 15,64%. Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 26,08% και ο Τραπεζικός δείκτης κέρδη 45,25%. Μετοχή του πρώτου χρηματιστηριακού τετραμήνου, είναι η Αλουμύλ με απόδοση 120,99%.

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Τον Απρίλιο 2019 οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €19,12 εκατ., σε συνέχεια των εκροών €23,77 εκατ. του Μαρτίου. Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €19,02 εκατ., μετά τις εισροές κεφαλαίων ύψους €23,77 εκατ., τον Μάρτιο.

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,53 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €40,48 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €47,82 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 11,1%. Να σημειωθεί ότι ενώ κατά τον Απρίλιο, η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. αυξήθηκε κατά 5,1%, ο Γενικός Δείκτης, στο ίδιο διάστημα σημείωσε αύξηση 7,19%.

Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς ανήλθε σε 66%, έναντι 65,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.202,79 εκατ. ευρώ, ή 2,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών ανήλθε σε 64,2%, έναντι 64,0% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,3%.

Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος του Απριλίου, κατείχαν το 35,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. (36% στο τέλος Μαρτίου, 36,1% στο τέλος Φεβρουαρίου και 36,2% στο τέλος του Ιανουαρίου).

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Απριλίουέφτασε τα €1.115,68 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 2,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.084,13 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.105,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 0,9%.

Οι Ξένοι Επενδυτές τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 51,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Απρίλιο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 21,4% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για τον Απρίλιο 2019, ανήλθε στις 25.874 (το μεγαλύτερο νούμερο από τον Ιανουάριο του 2018, που δίνει στοιχεία η κατάσταση του Χ.Α.) έναντι 22.421 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο του 2018 ο αριθμός των ενεργών Μερίδων ανήλθε στις 16.945).

Από τις 25.874 ενεργές Μερίδες, οι 25.124 αφορούσαν Ημεδαπούς Επενδυτές, οι 613 Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, οι 124 Χώρες εκτός ΕΕ και οι 13 Λοιπούς Επενδυτές.

Τον Απρίλιο 2019 δημιουργήθηκαν 617 νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 1.444 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Από τις 617 νέες Μερίδες, οι 473 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (464 Φυσικά Πρόσωπα και 9 Νομικά Πρόσωπα) και οι 144 αφορούσαν Ξένους Επενδυτές (28 Φυσικά Πρόσωπα και 116 Νομικά Πρόσωπα).

 

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο τέλος Απριλίου στο 52,63%. Από 2 - 5 μετοχές στο 38,4%. Από 6 - 10 μετοχές στο 6,5% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,47%. Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 80,4% του συνόλου και τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 89,99% του συνόλου. Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ έφθασαν στο τέλος Απριλίου στο 0,53%, έναντι του 0,49% του Μαρτίου.

 

* Δείτε την έκθεση του Axianumbers στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v