Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Δεύτερη ευκαιρία» για 7+2 εισηγμένες

Ποιες εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν με χρονική άνεση και μικρότερο κόστος χρηματοδότησης το μέλλον τους, έχοντας ενισχύσει την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, ή ευρισκόμενες ένα βήμα πριν από την αναδιάρθρωση των δανείων τους.

«Δεύτερη ευκαιρία» για 7+2 εισηγμένες

Δεν είναι λίγες οι εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ που είτε προχώρησαν κατά τους τελευταίους μήνες σε διευθέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, είτε έχουν δρομολογήσει σε σημαντικό βαθμό τις σχετικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να θεωρείται θέμα χρόνου η θετική τους κατάληξη.

Εξελίξεις αυτού του είδους απαλλάσσουν τις εταιρείες από το άγχος της χρηματοδότησης και δίνουν την ευχέρεια στις διοικήσεις τους να προγραμματίσουν με μεγαλύτερη χρονική άνεση και συνήθως με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης την «επόμενη μέρα» της αναπτυξιακής τους πορείας.

Συνήθως, η χρηματιστηριακή αγορά σπεύδει να προεξοφλήσει τέτοιες εξελίξεις και το ζητούμενο είναι αν -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επενδυτών- τις έχει αποτιμήσει λιγότερο ή περισσότερο «απ’ ό,τι πρέπει».

Η δρομολογούμενη επαναφορά στην «ομαλότητα» για Νηρέα και Σελόντα έρχεται μέσα από την υλοποιούμενη πώλησή τους στον όμιλο Amerra, την προγραμματισμένη κεφαλαιακή τους ενίσχυση και την είσπραξη 51 εκατ. ευρώ από την εκποίηση τμήματος της δυναμικότητάς τους σε δύο ανταγωνιστές (Μπιτσάκος και Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς). Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές μάλλον περιορισμένο χρηματιστηριακό αντίκτυπο θα έχουν, καθώς θεωρείται βέβαιο πως στο τέλος της διαδρομής θα υποβληθούν δημόσιες προτάσεις προς τους μετόχους μειοψηφίας και των δύο εισηγμένων εταιρειών.

Στην περίπτωση της UNIBIOS, η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσα στο καλοκαίρι (3,75 εκατ. ευρώ) αποτέλεσε θετική έκπληξη στη χρηματιστηριακή αγορά. Μέσα από την πλήρη επιτυχία της έκδοσης, η UNIBIOS όχι μόνο αποπλήρωσε προϋπάρχουσες υποχρεώσεις προς τους βασικούς της μετόχους, αλλά επιπλέον ενισχύθηκε με ρευστότητα προκειμένου να προσπαθήσει να βελτιώσει στο μέλλον τις οικονομικές της επιδόσεις.

Στην ΑΛΟΥΜΥΛ, όπως όλα δείχνουν, η δρομολογούμενη απορρόφηση της Αλουφόντ (εταιρείας συμφερόντων του κ. Γιώργου Μυλωνά) θα ενισχύσει την εισηγμένη και θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τη συνολική αναχρηματοδότηση των τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΛΟΥΛΥΛ.

Η Αφοί Κορδέλλου συμφώνησε μέσα στο καλοκαίρι με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, καθιστώντας το σύνολο σχεδόν των σχετικών υποχρεώσεών της μακροπρόθεσμο (διάρκεια δώδεκα ετών) και το κόστος χρηματοδότησης χαμηλότερο. Η συμφωνία αυτή δίνει τα περιθώρια στην εταιρεία να σχεδιάσει σε μακροπρόθεσμη βάση την ανάπτυξή της, χωρίς το άγχος της ρευστότητας και χωρίς το υψηλό κόστος χρηματοδότησής της.

Η Intertech, με ενισχυμένη ρευστότητα μετά την πλήρη κάλυψη της φετινής αύξησης κεφαλαίου, καθώς και με νέο ουσιαστικά management στο τιμόνι της (νέος CEO και μεγαλύτερη εμπλοκή του κ. Κων/νου Αμοιρίδη), ξεκίνησε φέτος την προσπάθεια ανάταξης των αποτελεσμάτων της.

Στη ΣΙΔΜΑ μέχρι το τέλος του έτους ελπίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση του ενεργητικού και τμήματος των υποχρεώσεων της μεταλλουργικής δραστηριότητας της Μπήτρος, με στόχο την τόνωση των (αρνητικών σήμερα) ιδίων κεφαλαίων, την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Το περίγραμμα της συμφωνίας με τις τράπεζες έχει ολοκληρωθεί, τα due diligence έγιναν και μέσα στοn Σεπτέμβριο αναμένεται η επαλήθευση ή αναπροσαρμογή κάποιων όρων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στις δύο εταιρείες. Στη συνέχεια, θα ανατεθούν σε ανεξάρτητους οίκους οι αποτιμήσεις των δύο υπό συγχώνευση μερών (προκειμένου να βρεθούν οι όροι ανταλλαγής) και τέλος, θα απαιτηθούν οι εγκρίσεις από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Στην Pasal Development, μετά τη δικαστική ρύθμιση των υποχρεώσεών της προς τις τράπεζες και τη συμφωνία πώλησης του εμπορικού κέντρου Athens Heart στην αμερικανική Hines, η εισηγμένη μένει με τραπεζικό δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ένα ακίνητο 80 στρεμμάτων στη Χαλκίδα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εμπορική ανάπτυξη. Στην παρούσα φάση θα αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής, με στόχο την ανάπτυξη της εισηγμένης. Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν το Euro2day.gr, πλεονεκτήματα της Pasal είναι το λογιστικό υπόλοιπο των συσσωρευμένων ζημιών της (φορολογικό κίνητρο) και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας («όχημα»).

Η πολύ καλύτερη φετινή πορεία των Ευρωσυμβούλων, η ανάληψη υψηλών συμβάσεων που θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη διετία και η είσπραξη ενοικίων από τη εκμίσθωση ιδιόκτητων χώρων, αποτελούν τους λόγους που φαίνεται να έχουν φέρει πολύ κοντά την εισηγμένη εταιρεία και τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της πρώτης.

«Τυπικά ζητήματα» φαίνεται να είναι οι αναδιαρθρώσεις δανείων των εταιρειών Ιατρικό Αθηνών και Εβροφάρμα λόγω των υψηλών κερδών τους και των θετικών τους ταμειακών ροών, ενώ αντίθετα ανοιχτά παραμένουν τα μέτωπα πολλών άλλων εταιρειών, καθώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v