Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco

Η αναστολή θα ισχύσει για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, καθώς οι δυο εταιρείες δεν προέβησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε." και "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, διότι δεν προέβησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v