Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 30/1 η καταβολή μερίσματος €0,22/μετοχή

Η καθαρή χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,209 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 27.01.2020

Jumbo: Στις 30/1 η καταβολή μερίσματος €0,22/μετοχή

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 21.01.2020 αποφασίστηκε η χρηματική διανομή 0,22 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 29.933.146,98 ευρώ, από φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015.

Η καθαρή χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,209 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 27.01.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είναι η Παρασκευή 24.01.2019 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 30.01.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v