Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Από 26/3 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 23/03/2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 26.666.665 νέων μετοχών.

Audiovisual: Από 26/3 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Η Audiovisual ανακοινώνει ότι από την 26.03.2020, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την από 17.07.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 11.02.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 23/03/2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 26.666.665 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v