Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Από 23/4 η διανομή επιπλέον μερίσματος €0,295/μετοχή

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2019.

Prodea: Από 23/4 η διανομή επιπλέον μερίσματος €0,295/μετοχή

Η Prodea ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,613 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2019.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,318 σε συνέχεια της από 16 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,295 ανά μετοχή (καθαρό).

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2019 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 μέσω τηςπληρώτριας Τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v