Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Η αναστολή διαπραγμάτευσης και η επόμενη ημέρα

To πόρισμα της ΕΛΤΕ που οδήγησε την Επ. Κεφαλαιαγοράς να σταματήσει τη διαπραγμάτευση μετοχής και ομολόγων. Η διόγκωση της άυλης αξίας στον ισολογισμό και τα επιχειρηματικά σχέδια που δεν βγήκαν. Τι θα ακολουθήσει.

MLS: Η αναστολή διαπραγμάτευσης και η επόμενη ημέρα

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολόγων της MLS αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πέρα από τα γνωστά ζητήματα αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεών της που απασχολούν την εισηγμένη, πληροφορίες του Euro2day.gr φέρουν την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) να έχει προχωρήσει σε έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων της ΜLS για το 2018 (στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί) και να έχει εκδώσει σχετικό πόρισμα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πόρισμα, ο ορκωτός ελεγκτής φέρεται να μην έπεισε για τη μέθοδο αποτίμησης του άυλου πάγιου ενεργητικού της εταιρείας, ακολουθώντας μη αποδεκτούς χειρισμούς σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εισηγμένης. Με άλλα λόγια, μέρος των συγκεκριμένων παγίων θα έπρεπε να είχε περάσει λογιστικά στα έξοδα, επιδεινώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Τα εκάστοτε σχετικά πορίσματα της ΕΛΤΕ δεν αποτελούν αποδείξεις ενοχής, πλην όμως αφήνουν περιθώρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προχωρήσει σε δικούς της ελέγχους και ενδεχομένως να επιβάλει -αν προκύψουν ευθύνες- τις ανάλογες ποινές.

Πέραν αυτών, η ΜLS αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα σειρά προβλημάτων που είχαν γίνει ορατά στις αρχές. Για παράδειγμα, υπήρχαν παραιτήσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία έπρεπε να αντικατασταθούν (σχεδιαζόταν έκτακτη γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτό), ενώ δεν είχε εκδοθεί οικονομικό ημερολόγιο για τη φετινή χρονιά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μετά το προαναφερόμενο πόρισμα της ΕΛΤΕ το μπαλάκι των εξελίξεων περνά τώρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, βασιζόμενη στο πόρισμα, θα εξετάσει ενδελεχώς την εισηγμένη εταιρεία και θα προχωρήσει ενδεχομένως στον καταλογισμό ευθυνών. Να σημειωθεί ότι έλεγχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχαν ξεκινήσει και εξελίσσονταν, οπότε η υπόθεση δεν χρειαστεί να εξεταστεί από την αρχή. 

Στην επίσημη ανακοίνωση, το ΧΑ αναφέρει: Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» , μετοχών και ομολογιών (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03 που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η MLS με ανακοίνωσή της στο ΧΑ το απόγευμα της Τετάρτης ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η καταβολή του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ2 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

Πώς «έγινε το κακό»

Ήταν το καλοκαίρι του 2016, όταν στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, η διοίκηση της ΜLS έβγαινε πρώτη μεταξύ των εισηγμένων, προκειμένου να εκδώσει εταιρικό ομόλογο μέσω του ΧΑ, με τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Επρόκειτο για μια εταιρεία από τις πλέον κερδοφόρες του κλάδου και από τις λίγες εισηγμένες που είχαν προσελκύσει ευρύτατη σειρά θεσμικών χαρτοφυλακίων στο μετοχικό της κεφάλαιο. Τα οικονομικά της δεδομένα ήταν ισχυρά, με κύκλο εργασιών 21,4 εκατ. ευρώ το 2015 και καθαρή κερδοφορία 2,02 εκατ. ευρώ. Μπορεί βέβαια το ύψος του άυλου ενεργητικού της να ήταν από τότε υψηλό (13,6 εκατ. ευρώ), ωστόσο αυτό καθόλου δεν ανησυχούσε την επενδυτική κοινότητα, καθώς ο καθαρός της δανεισμός ήταν ασήμαντος (μόλις γύρω στις 200 χιλιάδες ευρώ).

Η ΜLS είχε καταφέρει να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και ηγετική θέση στα tablets, ενώ παράλληλα προσδοκούσε οφέλη από την επέκτασή της στο εξωτερικό, αλλά και την επέκτασή της σε νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων η «έξυπνη τηλεόραση».

Στη συγκεκριμένη μάλιστα παρουσίαση (έκδοση εταιρικού ομολόγου το καλοκαίρι του 2016), που είχε γίνει στο ΧΑ, ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος της ΜLS Γιάννης Καματάκης είχε προϊδεάσει για πολύ σημαντικά πράγματα που δούλευε το τμήμα έρευνας της εταιρείας και δεν μπορούσε (για προφανείς λόγους) να δημοσιοποιήσει.

Τρία χρόνια αργότερα, η κατάσταση στην εταιρεία άλλαξε δραστικά. Βλέποντας κάποιος τις λογιστικές καταστάσεις του έτους 2018, διαπιστώνει χαμηλότερο κύκλο εργασιών σε σύγκριση με το 2015 (στα 20,9 εκατ. ευρώ, καθώς η αγορά των tablets είχε υποχωρήσει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα), αλλά κυρίως επικεντρώνεται σε δύο εντονότατες μεταβολές:

Πρώτον, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εκτοξεύθηκαν μέσα στην τριετία από 13,6 στα 25,4 εκατ. ευρώ, αποτελώντας στην πράξη το 121% του ετήσιου κύκλου εργασιών και το 98,5% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων! Αυτή την υπέρμετρη αύξηση του άυλου πάγιου ενεργητικού εξέτασε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, θεωρώντας ότι ο τρόπος υπολογισμού της «έμπαζε νερά» και αποστέλλοντας το σχετικό «ραβασάκι» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για… τα περαιτέρω.

Και δεύτερον, ο καθαρός δανεισμός είχε υπερβεί τα έξι εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΜLS, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναλυτών, απέδωσε την πολύ μεγάλη αύξηση του άυλου ενεργητικού στις απαραίτητες επενδύσεις για το λανσάρισμα της πλατφόρμας MAIC, η οποία είχε προαναγγελθεί το φθινόπωρο του 2018 στο ΧΑ «μετά βαΐων και κλάδων» (συνέδριο για τις μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης). Η πλατφόρμα MAIC στόχο είχε να λανσαριστεί μέσα στην επόμενη διετία-τριετία σε Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς δεν υπήρχαν άλλα τέτοια προϊόντα στη Γηραιά Ήπειρο. Παράλληλα, η ΜLS ανέμενε ανάπτυξη και από τη γεωγραφική της επέκταση, που είχε ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιείται.

Το επίσημο λανσάρισμα της MAIC τον Ιανουάριο του 2019 δεν στέφθηκε με την αναμενόμενη επιτυχία, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να είναι περιορισμένες και οι τιμές πώλησης χαμηλότερες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Ο συνδυασμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ζήτημα αποπληρωμής υποχρεώσεων στην εταιρεία (όχι άμεσο), που καλύφθηκε προσωρινά το περυσινό καλοκαίρι μέσα από την έκδοση και τρίτου εταιρικού ομολόγου (μετά από εκείνο του 2016, είχε ακολουθήσει και ένα δεύτερο το 2017).

Τα πράγματα ωστόσο επιδεινώθηκαν δραστικά το φθινόπωρο του 2019, όταν είχαν εκδοθεί τα ανησυχητικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς και ιδίως όταν ο πρόεδρος, CEO και βασικός της μέτοχος κ. Γιάννης Καματάκης δεν μπόρεσε να απαντήσει πειστικά σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές (βλέπε εκδήλωση του ΧΑ) σχετικά με το πώς θα αποπλήρωνε η εταιρεία τις υποχρεώσεις της.

Οι τιμές της μετοχής και των ομολόγων της ΜLS κατρακύλησαν στο ταμπλό του ΧΑ, με την επενδυτική ανησυχία να ανεβαίνει στα ύψη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η φετινή πανδημία της covid-19 για να φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την εισηγμένη, η οποία απλά μετέφερε (όπως προβλεπόταν στη σύμβαση) τη λήξη του πρώτου εταιρικού της ομολόγου από το καλοκαίρι του 2020 στο καλοκαίρι του 2021.

Η εταιρεία θα κληθεί στις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες να κοινοποιήσει αξιόπιστο business plan και να πετύχει την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών της, κάτι ωστόσο που φαίνεται αρκετά απαιτητικό με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v