Σελόντα: Τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισε η ΓΣ

Στη Γενική Συνέλευση παρέστη δι' αντιπροσώπου η «Andromeda Seafood», μοναδική μέτοχος της Εταιρείας.

Σελόντα: Τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισε η ΓΣ

Στις 19 Iουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.».

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση παρέστη δι' αντιπροσώπου η «Andromeda Seafood», μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 245.497.664 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v