Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νηρεύς: Τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Νηρεύς: Τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ ενέκρινε η ΓΣ

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Iουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. , πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ".

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση παρέστη δι' αντιπροσώπου η «Andromeda Seafood», μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 294.016.812 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v