ΕΥΔΑΠ: Από 6 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

ΕΥΔΑΠ: Από 6 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2020, αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2019 ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 0,38 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,019 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,361 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v