Πετρόπουλος: Από 28 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 25η Αυγούστου 2020.

Πετρόπουλος: Από 28 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε την διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή (μικτό ποσό) στους μετόχους της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2019.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 5.761 ίδιες μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,000081 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,100081 ευρώ (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%. Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,095077 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 25η Αυγούστου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 24η Αυγούστου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2020 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v