Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Από 13 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €1,1115/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

ΟΛΘ: Από 13 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €1,1115/μετοχή

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020, το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε € 1,17 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό €1,1115 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού.

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v