Ποιες εισηγμένες μοίρασαν «γενναίο» μέρισμα στους μετόχους

Ποιες εισηγμένες έβαλαν φέτος βαθύτερα το «χέρι στην τσέπη», πληρώνοντας τους μετόχους τους. Ποιες ακολούθησαν συντηρητικότερη πολιτική, λόγω της πανδημίας ή χαμηλότερων οικονομικών επιδόσεων. Αναλυτικοί πίνακες.

Ποιες εισηγμένες μοίρασαν «γενναίο» μέρισμα στους μετόχους

Μετά και τις ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2019 από το σύνολο σχεδόν των εισηγμένων εταιρειών, όλα δείχνουν ότι τελικά οι μέτοχοι θα εισπράξουν φέτος περισσότερα μετρητά σε σχέση με πέρυσι, μέσα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, προκύπτει ότι ο αριθμός των εταιρειών που προχώρησαν ή θα προχωρήσουν φέτος σε αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους είναι λίγο μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνον που περιλαμβάνει όσες θα προχωρήσουν σε μικρότερες (ή και μηδενικές) χρηματικές διανομές.

Το γεγονός επίσης ότι κατά μέσο όρο το μέγεθος των πλέον «γαλαντόμων» εταιρειών είναι υψηλότερο οδηγεί στην εκτίμηση ότι και η συνολική αξία των φετινών χρηματικών διανομών θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περυσινή.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ότι οι φετινές χρηματικές διανομές λαμβάνουν χώρα σε περίοδο πανδημίας, έντονης αβεβαιότητας και εκτιμήσεων για μεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ. Αυτό ερμηνεύεται από την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζει δεκάδες εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ και από την πρόσβαση που έχουν οι εταιρείες αυτές σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες.

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες εταιρείες που θα μοιράσουν φέτος λιγότερα ή και καθόλου χρήματα στους μετόχους τους εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εταιρείες που πέρυσι εμφάνισαν χαμηλότερες κερδοφορίες σε σύγκριση με το 2018, άρα επέλεξαν να μοιράσουν λιγότερα μετρητά (π.χ. Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, Καρέλιας).
  • Όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται καίρια από την πανδημία (π.χ. Αεροπορία Αιγαίου, Ικτίνος Μάρμαρα, Autohellas, ΛΑΜΨΑ, Κυριακούλης, Κλουκίνας-Λάππας).
  • Εισηγμένες που πέρυσι είχαν μοιράσει εκτάκτως μεγάλα ποσά (π.χ. Coca-Cola HBC).
  • Επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν να ενισχύσουν περαιτέρω την τρέχουσα ρευστότητά τους έναντι πιθανών μελλοντικών κινδύνων (π.χ. ΕΛΤΟΝ Χημικά), ή έναντι πιθανών εξαγορών (π.χ. Entersoft).

Ειδικότερα, στην περίπτωση της BriQ Properties, το μειωμένο μέρισμα ανά μετοχή προήλθε από τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των τίτλων ως αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως υπάρχουν εισηγμένες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει τη φετινή τους πολιτική χρηματικών διανομών, όπως για παράδειγμα η Performance Technologies, η EΛΒE Ενδυμάτων, η ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President) και η Foodlink (πέρυσι είχε προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου). H Epsilon Net θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος (το 35% των περυσινών κερδών), το οποίο θα μοιραστεί τόσο στους υπάρχοντες μετόχους όσο και σ’ αυτούς που θα προκύψουν από τη δημόσια εγγραφή.

 

Παράλληλα, δικαιολογημένη εκτίμηση των επενδυτών αποτελεί το ότι οι χρηματικές διανομές του 2021 θα είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με τις φετινές, τουλάχιστον για την πλειονότητα των εταιρειών, με αποτέλεσμα οι τρέχουσες μερισματικές αποδόσεις που εμφανίζονται στον δεύτερο παρατιθέμενο πίνακα να καταστούν πολύ χαμηλότερες.

Απάντηση παραγόντων της αγοράς σε μια τέτοια εκτίμηση είναι πως ο επενδυτής αξιολογεί μια εταιρεία με βάση την προβλεπόμενη μερισματική απόδοση μιας τριετίας ή πενταετίας και όχι ενός μόνο έτους.

Παράλληλα επισημαίνουν πως οι επενδυτές θα πρέπει να αποβλέπουν κυρίως στις διατηρήσιμες μερισματικές αποδόσεις και όχι ενδεχομένως σε κάποιες συγκυριακές.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v