Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Από 20 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,06/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020.

Flexopack: Από 20 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,06/μετοχή

Η «Flexopack» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 740.705,52 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0632 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,06 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2019) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v