Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Δούρος

Ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη στις 5 Αυγούστου 2020 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2019.

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Δούρος
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.", από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη στις 5 Αυγούστου 2020 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2019.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v