Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Στις 2 Οκτωβρίου η καταβολή του μερίσματος

Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του Μερίσματος ανά Μετοχή.

Ιασώ: Στις 2 Οκτωβρίου η καταβολή του μερίσματος

Η Εταιρεία ΙΑΣΩ  ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2020, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019 συνολικού ποσού €1.221.567,54, ήτοι ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Μέρισμα ανά Μετοχή).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0005 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0095 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 2 ημέρες πριν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date. Δικαιούχοι του Μερίσματος ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date).

Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του Μερίσματος ανά Μετοχή.

Η καταβολή του Μερίσματος ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v