Στο επίκεντρο τα άυλα πάγια των εισηγμένων

Ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απομειώσεις στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις αρκετών εισηγμένων εταιρειών. Τα μηνύματα από τους ορκωτούς ελεγκτές...

Στο επίκεντρο τα άυλα πάγια των εισηγμένων

Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά και των ορκωτών ελεγκτών θα προκαλέσει τους επόμενους μήνες το ζήτημα των άυλων παγίων στοιχείων αρκετών εισηγμένων εταιρειών, μικρότερου ή και μεγαλύτερου μεγέθους. Και αυτό γιατί αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτούνται για το αν θα υπάρξουν αξιοσημείωτες απομειώσεις στα ετήσια αποτελέσματα του 2020, τα οποία θα δημοσιευθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας της χρηματιστηριακής αγοράς:

«Μέχρι πέρυσι, ο όρος υλικά ή ενσώματα ίδια κεφάλαια περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες, καθώς οι αναλυτές αφαιρούσαν όποτε έκριναν από το πάγιο ενεργητικό -και κατ’ επέκταση από την καθαρή θέση- τα άυλα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Στη συνέχεια απασχόλησε την επενδυτική κοινότητα το ζήτημα της MLS, όπου μετά την πρόσφατη αποτίμηση της Deloitte προέκυψε μια ανάγκη για απομείωση της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ από την εταιρεία, που εδώ και μήνες βλέπει τις μετοχές και τα ομόλογά της να βρίσκονται εκτός διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με το πόρισμα της Deloitte, ένα σημαντικό τμήμα της απομείωσης οφειλόταν σε αποσβέσεις hardware και το υπόλοιπο στο ότι η προηγούμενη αποτίμηση είχε στηριχτεί σε προβλεπόμενο κύκλο εργασιών που δεν ήρθε ποτέ.

Το σημαντικό, όμως, είναι ότι ο κίνδυνος περαιτέρω σημαντικών απομειώσεων δεν αφορά πλέον τον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος σε γενικές γραμμές φαίνεται να έχει μπει σε ένα ανοδικό κανάλι οικονομικών επιδόσεων που θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2-3 χρόνια, αλλά αφορά και άλλες εισηγμένες εταιρείες διαφόρων κλάδων και μεγεθών.

Αφορά περισσότερο εισηγμένες που διαθέτουν μεγάλο ύψος άυλων παγίων σε σχέση με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους και σε σύγκριση με τις οικονομικές τους επιδόσεις. Αυτή η αναντιστοιχία είναι πιθανόν να λάβει μεγαλύτερη έκταση μετά την εκδήλωση της πανδημίας και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτή στις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές των εισηγμένων αυτών εταιρειών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ορκωτοί ελεγκτές τήρησαν μια εν γένει «συγκαταβατική» στάση στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου και αυτό για δύο τουλάχιστον λόγους:

  1. Επειδή οι περισσότερες εταιρείες δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν το συνολικό αποτύπωμα της πανδημίας στην οικονομική τους πορεία, καθώς δεν γνώριζαν ούτε την υγειονομική εξέλιξη του ζητήματος (δεύτερο κύμα, πιθανό νέου lockdown, εύρεση εμβολίου), αλλά ούτε και όλο το εύρος των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.
  2. Διότι έκριναν πως δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσουν σε μεγάλες απομειώσεις βασιζόμενοι σε μια περίοδο έξι μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε δίμηνο παγκόσμιο lockdown. Αναγνωρίζουν δηλαδή το ακραίο των συνθηκών και ζητούν περισσότερη ορατότητα, προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά.

Ωστόσο, όταν θα εκδοθούν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις (Απρίλιος 2021), τόσο οι διοικήσεις όσο και οι ορκωτοί ελεγκτές θα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για την πορεία των πραγμάτων και ιδίως αν η οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, δύσκολα θα αποφύγουν να ψαλιδίσουν τα άυλα πάγια αρκετών εισηγμένων εταιρειών.

Σύμφωνα πάντως με τους ίδιους κύκλους, η χρηματιστηριακή αγορά δεν περιμένει το αν και πότε οι ορκωτοί ελεγκτές θα προχωρήσουν σε απομειώσεις, καθώς συνήθως μελετά τις λογιστικές καταστάσεις και προεξοφλεί τις μελλοντικές εξελίξεις στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v