Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γεμίζουν χρήμα τα Αμοιβαία Κεφάλαια!

Μεγάλες καθαρές εισροές νέου χρήματος από τις αρχές Νοεμβρίου έως σήμερα στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας και εξωτερικού. Γιατί οι επενδυτές κάνουν στροφή προς περισσότερο «επιθετικά» χαρτοφυλάκια. Αναλυτικός πίνακας.

Γεμίζουν χρήμα τα Αμοιβαία Κεφάλαια!

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουν οι παράγοντες της αγοράς την τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα αμοιβαία κεφάλαια που ξεκίνησε κατά κύριο λόγο το Νοέμβριο και συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα. Το νέο χρήμα που «μπαίνει στο σύστημα» κατευθύνεται κυρίως σε Μετοχικά και Μεικτά Α/Κ, ενώ αντίθετα ρευστοποιήσεις παρατηρούνται στα Ομολογιακά Α/Κ, παρά τα σημαντικότατα κέρδη που έχουν αποφέρει στους κατόχους τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, από την αρχή του έτους έως και τη 10η Δεκεμβρίου του 2020 (βλέπε στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στον παρατιθέμενο πίνακα), οι καθαρές εισροές χρήματος στα εγχώρια αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν στα 117, 3 εκατ. ευρώ, με κύκλους της αγοράς να εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών κινητοποιήθηκε από τις αρχές Νοεμβρίου έως και σήμερα.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι εισροές στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ, όταν εκτιμάται ότι εξ αυτών γύρω στα 13 εκατ. αφορούσαν το πρώτο δεκάμηνο, τα 8 εκατ. το Νοέμβριο και τα 13 εκατ. ευρώ το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου! Παράλληλα, σημαντικές θετικές εισροές εμφανίζουν φέτος τόσο τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού (κυρίως αυτά με τη μορφή Funds of Funds) όσο και τα Μεικτά Α/Κ (+66,5 εκατ. ευρώ), άλλα εκ των οποίων εστιάζουν σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία και άλλα σε διεθνή.

Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού παρατηρήθηκαν εκροές 92 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα yields των ελληνικών κρατικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τα κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι πολύ υψηλά κατά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι προαναφερόμενες εξελίξεις αποδίδονται σε παράγοντες όπως:

  • Τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων σε συνδυασμό με την ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ομίλων για μεγαλύτερα έσοδα από προμήθειες ωθούν ορισμένες τράπεζες να δώσουν έμφαση στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το πρώτο 11μηνο του 2020, πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση της αγοράς των Α/Κ διαδραμάτισε ο Όμιλος Πειραιώς (+180 εκατ. ευρώ στο 11μηνο).
  • Η άνοδος των ξένων χρηματιστηρίων κατά τους τελευταίους μήνες και του ΧΑ από το Νοέμβριο και μετά λειτούργησε καταλυτικά για την προσέλκυση επενδυτών στα Μετοχικά και στα Μεικτά Α/Κ.
  • Οι ρευστοποιήσεις των Ομολογιακών Α/Κ έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown (Μάρτιος έως Μάιος), όταν υπήρξε έντονη αβεβαιότητα για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι περιορισμένες εισροές που παρατηρήθηκαν στη συνέχεια αποδίδονται κυρίως στο ότι κάποιοι επενδυτές θεωρούν τόσο χαμηλά τα τρέχοντα επιτόκια, έτσι ώστε η περαιτέρω πτώση τους να θεωρείται από αμφίβολη έως περιορισμένη και άρα τα μελλοντικά κέρδη τους από μηδενικά έως πολύ μικρά. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, προτιμώνται για το μέλλον τοποθετήσεις είτε σε καλής ποιότητας εκδόσεις εταιρικών ομολόγων είτε και σε μετοχές, καθώς συχνά οι μερισματικές τους αποδόσεις υπερβαίνουν το τρέχον ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις αποδόσεις των κρατικών χρεογράφων.

«Καλώς ή κακώς, σωστά ή λάθος, αυτή την περίοδο οι περισσότεροι διαχειριστές χαρτοφυλακίων προβλέπουν ότι τα εταιρικά κέρδη θα αρχίσουν να αυξάνονται διεθνώς από το δεύτερο εξάμηνο του 2021, όταν παράλληλα εκτιμούν πως τα επιτόκια θα παραμείνουν σε οριακά ή και αρνητικά επίπεδα για αρκετά ακόμη χρόνια. Ένας τέτοιος συνδυασμός οδηγεί περισσότερους επενδυτές προς επιθετικότερα χαρτοφυλάκια, πράγμα που επηρεάζει και τη διάρθρωση των κατηγοριών στα αμοιβαία κεφάλαια», δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας της αγοράς.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v