Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Στις 17/2 η καταβολή του μερίσματος

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 11.02.2021.

Alpha Trust: Στις 17/2 η καταβολή του μερίσματος

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 30.12.2020, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 477.527,68 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά το ποσό των € 18.407,04 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 495.934,72 ή € 0,16616745 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό €0,1578590775 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 11.02.2021.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 12.02.2021 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 17.02.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v