Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για την Paperpack

Παράλληλα, το ΔΣ της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας δυο ΑΕΕΔ.

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για την Paperpack

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 904η/26.02.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» («PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.»).

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. α του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. α του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v