Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Εκτός Κατηγορίας Επιτήρησης η Νίκας

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από την Κατηγορία Επιτήρηση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Παρασκευή 14 Μάϊου 2021.

ΧΑ: Εκτός Κατηγορίας Επιτήρησης η Νίκας

Η  Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, προέβη στην τακτική αναθεώρηση της ένταξης των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης βάσει του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS284183001) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 14 Μαΐου 2021.

Επίσης, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS111003026) από την Κατηγορία Επιτήρηση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Παρασκευή 14 Μάϊου 2021, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, μετά τις παραπάνω μεταφορές, διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 14.05.2021

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

124

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

21

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

12

ΣΥΝΟΛΟ

157

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v