Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό άνω του 5% αμοιβαίο κεφάλαιο της Capital

Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας και έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου στην Capital Research and Management Company, τον σύμβουλο επενδύσεων της.

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό άνω του 5% αμοιβαίο κεφάλαιο της Capital

Η SMALLCAP WORLD FUND, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 09.07.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.07.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που είναι εγγεγραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Investment Company Act του 1940. Η SMALLCAP World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας και έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση ψήφου στην Capital Research and Management Company, τον σύμβουλο επενδύσεων της.

Με τη σειρά της, η THE CAPITAL GROUP COMPANIES, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 09.07.2021 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 07.07.2021, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

  • The Capital Group Companies, Inc.,
  • Capital Research and Management Company

Η Capital Group Companies, Inc. ("CGC") είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company ("CRMC"). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εδρεύει στις ΗΠΑ και είναι διαχειριστής επενδύσεων στην οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων «American Funds», άλλων συλλογικών επενδυτικών οχημάτων, καθώς και ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται επενδύσεις σε μετοχές για διάφορες εταιρείες επενδύσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v