Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εως 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη 16η και 17η Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις για τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια.

Εως 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Για να συμμετάσχετε στις επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 

Για να ενημερωθείτε σχετικά (Ημερομηνίες εξετάσεων, Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Κόστος κ.λπ.) με τις εξετάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη 16η και 17η Οκτωβρίου 2021. 

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών σεμιναρίων που έχουν προγραμματιστεί για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας. Επιλέγοντας τον τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε αντίστοιχα και την αναλυτική του θεματολογία.

 

Περίοδος διεξαγωγής

Τίτλος και πληροφορίες σεμιναρίου

Αίτηση

13,14,16,17 Σεπτεμβρίου

(α1-δ) Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς

 

Αίτηση

27, 29 Σεπ & 1 Οκτωβρίου

(α1) Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Κινητές Αξίες

 

Αίτηση

22, 24, 26 Σεπτεμβρίου

(α2) Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

 

Αίτηση

13, 15, 17 Σεπτεμβρίου 

(β1) Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες

 

Αίτηση

4, 6 Οκτωβρίου

(β) Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

 

Αίτηση

22, 24, 26 Σεπτεμβρίου

(γ) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών

 

Αίτηση

4, 6, 8 Οκτωβρίου

(δ) Εκπόνηση Αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες

 

Αίτηση

27, 29 Σεπ & 1 Οκτωβρίου

(στ1 & στ2) Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς

 

Αίτηση

13, 15, 17 Σεπτεμβρίου

(στ1) Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών

 

Αίτηση

20, 22, 24 Σεπτεμβρίου

(στ2) Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Παραγώγων

Αίτηση

Φροντίστε εγκαίρως την εγγραφή σας στο σεμινάριο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ATHEX Academy στο τηλέφωνο 210 336 6464 ή στο email ATHEXacademy@athexgroup.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v