Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.

ΟΠΑΠ: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 27.10.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.04.2021 έως 27.10.2021 είναι η Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 2η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.135.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 10,675000 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v