Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενταξη της Entersoft στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities

Η έκθεση περιγράφει διεξοδικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Entersoft, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας.

Ενταξη της Entersoft στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities

H Entersoft εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities, συντασσόμενη με την προσπάθεια για μετεξέλιξη του μοντέλου ανάλυσης στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την οδηγία MIFID II, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιδοτούμενες αναλύσεις από εισηγμένες εταιρείες γνωρίζουν ανάπτυξη διεθνώς, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματιστηριακές αγορές και την πληρέστερη και ευρύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η έκθεση περιγράφει διεξοδικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Entersoft, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας (μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων, διαφοροποιημένη έκθεση σε κλάδους, ευρεία γκάμα προϊόντων), στοιχεία που ενισχύουν την προσδοκία για συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξής της, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στους πολλαπλούς πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς λογισμικού τα επόμενα χρόνια (π.χ. περιορισμένη διείσδυση, γενική τάση για ψηφιοποίηση, στροφή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση) καθώς και στη σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζεται ενόψει των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v