Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Στα 105,85 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 105.856.886,10 ευρώ, διαιρεμένο σε 352.856.287 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

ΟΠΑΠ: Στα 105,85 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Ο ΟΠΑΠ γνωστοποιεί και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021, και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 105.856.886,10 ευρώ, διαιρεμένο σε 352.856.287 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v