Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Από 16 Δεκεμβρίου η καταβολή μερίσματος €0,1615/μετοχή

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Νάκας: Από 16 Δεκεμβρίου η καταβολή μερίσματος €0,1615/μετοχή

Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021  ανακοινώνει ότι το μικτό μέρισμα για την χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 ανέρχεται σε €0,170 ανά μετοχή.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,1615.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” όπου οι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2021 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 16 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v