Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Intrakat από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 51,3 εκατ. ευρώ.

«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Intrakat από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 943η/21.1.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «ΙNTRAKΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για τη δημόσια προσφορά έως 27.027.028 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως €51.351.353,20, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v