Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,095/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

ΕΛΤΟΝ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,095/μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2021, ανακοίνωσε η ΕΛΤΟΝ.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v